Advisory Board

Advisory Body

Dr. A.K. Suri
Director, Bhabha Atomic Research Center, Mumbai
Prof. M.K. Bhargava
Former Vice-Chancellor,
Jagannath University, Jaipur
Prof. Sandeep Sancheti
President, Manipal University, Jaipur
Sh. H. S. Sancheti
Chief Townplanner, Rajasthan,
Director (Townplanning), JDA, Jaipur
Prof. Anurag Mishra
Principal, Anand International
College of Engineering, Jaipur
Sh. Dharmendra Bhai Shah
Financial Advisor, Mumbai
Dr. Rohitashva Shringi
Dept. of Mechanical Engg. RTU, Kota
Prof. G.S. Dangayach
Dept. of Mechanical Engg. & Head (Deptt. Of Management Studies) MNIT, Jaipur
Dr. Akshay Kr. Rathore
Deptt. of Electrical Engineering,
National University of Singapore, Singapore